TILBUD

-  det er resultaterne der tæller


 Cost Optimization       

                                          Supplier Relationship Management   

Acos ambition er, at skaffe kunder økonomiske og administrative fordele uden dette sker på bekostning af kvalitet og service, ligesom det er vor vision at formidle langvarige professionelle samarbejdsrelationer til gavn for kunder såvel som leverandører.

 

Vores tilbud indeholder, at vi indledningsvis udfører et gratis eftersyn af Kundens nuværende situation for på den baggrund at vurdere optimeringsmuligheder og optimeringspotentiale. Vi tilbyder gennemførelse af vores optimeringsproces efter princippet no cure no pay med gainsharing som betalingsmodel og positiv projektlikviditet.

 

Vores optimeringskoncept er udviklet, så processen gennemføres med minimal indsats af virksomhedens eget personale. Acos leverer hovedparten af de nødvendige resurser. 


Hele procesforløbet er baseret på 100 % kundesuverænitet. Det betyder, at Acos løbende  informerer om vigtige milepæle og efterfølgende behøver Kundens godkendelse, inden vi kan fortsætte processen. Denne fremgangsmåde sikrer samtidigt, at optimeringsprocessen og løsningen forankres i organisationen inden implementering.

Hvad indeholder tilbud: 


 • Undersøge muligheder for optimering af nuværende situation
 • Fremlægge løsninger tilpasset virksomhedens behov og fremtidige ønsker
 • Løsninger skal indeholde samme eller bedre kvalitet/service (succeskriterier)
 • Garanteret minimumbesparelse
 • Besparelser skal være bestandige (leverandøraftaler)
 • Samarbejde med 100 % kundesuverænitet (godkendelse af milepæle)
 • Minimal involvering af kunderesurser
 • Acos leverer resurser til optimeringsprocessen
 • Aktiv medvirken til implementering (sikre løsning fungerer)
 • Aktiv opfølgning i 12 – 24 måneder (sikre realisering af resultater)

Tibud uden økonomisk risiko: 


 • Ingen betaling - hvis indledende analyse ikke kan sandsynliggøre  succeskriterier kan opfyldes
 • Ingen betaling - hvis fremlagt løsning ikke kan dokumentere at succeskriterier er opfyldt (no cure no pay)
 • Hvis betaling – da andel af realiseret besparelse (gainsharing)
 • Hvis betaling – da i rater, som er mindre end den løbende realiserede besparelse (positiv projektlikviditet)
 • Betaling inkluderer ekspertbistand i opfølgningsperioden (12 - 24 måneder)

Inden Acos igangsætter et optimeringsprojekt, bliver det med kunden aftalt, hvike succeskritereier der som minimum skal realiseres. Disse mål omfatter bl.a. både kvalitet og besparelse.

 

En besparelse forudsætter som minimum at kvaliteten er den samme som hidtil og som oftest bedre. Under disse betingelser har vi opnået overaskende besparelser, betydeligt over minimumkrav.


Til gavn for virksomhedens bundlinie!

Copyright © 2006 Acos Group A/S