PROCESSEN

-  det er resultaterne der tæller


 Cost Optimization       

                                          Supplier Relationship Management   

Acos optimerings koncept er overordnet bygget efter samme skabelon uanset omkostningskategori. Afhængig af kategori indeholder forløbet  en række specielle detaljerede procestrin baseret på vor erfaring fra de mange gennemførte projekter.

 

Processen er integreret i vores projektstyrngssystemer og sikrer, at vores eksperter kan gennemføre projektforløbet kapacitets- og tidsmæssigt optimalt, uden det sker på bekostning af kvalitet - tværtimod.

 

Inden Acos igangsætter et optimeringsprojekt, bliver det aftalt med kunden hvilke succeskritereier, der som minimum skal realiseres. Disse mål omfatter økonomi, herunder besparelse, kvalitet, service og administrative forhold. En besparelse forudsætter som minimum, at disse forhold er på samme eller forbedret niveau.

 

Under disse betingelser har vi opnået overaskende besparelser, betydeligt over minimumkrav.


Overordnet proces- og tidsplan

Milepælsstrategien

 

Acos leverer hovedparten af resurserne til projektforløbet. Kundens primære indsats er deltagelsei i milepælsmøder.


Milepælsmødene afholdes efter hver af de angivne hovedfaser, hvor Acos præsenterer resultatet af fasearbejdet.


Acos kan først fortsætte procesforløbet, når Kunden har godkendt de respektive milepæle.


Milepælsstrategien sikrer, at processen forankres i virksomhedens organisation, selv om Kundens direkte resurseindsats til det praktiske projektarbejde er minimal.


 

Tidsforløbet afhænger af projektets størrelse og kompleksitet samt parternes mulige parathed i forbindelse med f. eks. møder.

 

Vores praktiske erfaring viser, at projektforløbet frem til implementering i praksis gennemføres på 13 - 16 arbejdsuger, og at

Kundens indsats i denne periode er begrænset til 2 - 4 manddage.


Til gavn for virksomhedens bundlinie!

Copyright © 2006 Acos Group A/S