Kategorier

-  det er resultaterne der tæller


 Cost Optimization       

                                          Supplier Relationship Management   


Kategorier med ekspertice


Acos tilbyder behandling af udvalgte omkostningskategorier på hvilke vi besidder en unik viden. Vores eksperter har alle en solid praktisk erfaring fra deres respektive eksperticeområder. Qva deres daglige arbejde for forskellige kunder besidder de en uvurdelig up to date viden om markedet, herunder om leverandører og priser.

Acos Group har tilknyttet mere end 15 kategorieksperter, og vi undersøger løbende mulighederne for at finde nye eksperter med henblik på udvikling af nye ekspetkategorier.

INDIREKTE OMKOSTNINGER


Acos Group blev i sin tid opstartet  med udgangspunkt i behandling af indirekte eller ikke strategiske omkostninger. Det betyder, at Acos har godt 15 års erfaring om disse områder.

Emballage 

(transport og display)

Admininistrative indkøb Kontorartikler, tryksager, IT forbrugsvarer, papirvarer, engangsartikler mm

Telekommunikation

Interne services 

Facility management, rengøring, kantinedrift, tekniske installationer, håndværktøj, hjælpematerialer mm.

Travel expences

Virksomhedens rejseudgifterLEVERANDØR- og PRISAFTALER


Generel assistance i forbindelse med leverandør- og prisforhandling er vores nyeste tiltag. Ideen er opstået fra kunder, som har efterlyst ekspertice til hjælp med gennemgang og udarbejdelse af leverandøraftaler med "andre" leverandører, herunder udvælgelse af alternative leverandører og prisforhandling samt assistance til udarbejdelse af tender.


En virksomhed bør med passende interval checke hvorvidt leverandøraftaler fortsat er optimale og på markedsniveau i forhold til både leverandørvalg og priser.

 

I samarbejde med en faglig kompetent partner får virksomheden sikkerhed for at en konklusion baseres på viden og praktisk kendskab til markedet erhvervet fra dagligt arbejde for mange forskellige kunder. 

 

Acos eksperters fornemste opgave er til stadighed at være opdateret om leverandører, deres kompetencer, stærke og svage sider, serviceniveau, priser, finansielle forhold mm.

 

Vores erfaringer viser, at virksomheder ofte overvurderer, hvorvidt egne aftaler er optimale, simpelthen fordi de mangler viden. Vi vover den påstand, at der kan afdækkes et yderst interessant og overraskende optimeringspotentiale hos de virksomheder, som mener de "kan selv". Det begrunder, hvorfor vi tør tilbyde "no cure no pay".

 


Til gavn for virksomhedens bundlinie!

TRANSPORT


Fragtområdet blev opstartet for godt 8 år siden og er i dag Acos største enkeltområde. Kategorien har de senere år gennemgået en særdeles positiv udvikling. Vores 7 eksperter dækker alle områder og opgaver:

Landevej, Sø, Luft, Jernbane

National. International

Specialtransporter

Alle brancher

Farlgt gods

B - C, B - B

Revision

Spedition


Copyright © 2006 Acos Group A/S